• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  7963 Number of all theses in local repository:  6142 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Lignocelulolitička aktivnost odabranih izolata autohtonih gljiva Srbije Jović, Jelena M., 1981-, 68795913 Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2020
Multikriterijalno modelovanje i distribucija teških metala i policikličnih aromatičnih ugljovodonika u rečnim sedimentima Save i Dunava Crnković, Dragan, 1970-, 68797449 Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2020
Primena agro-industrijskog otpada za dobijanje enzima destransaharaze i proizvodnja dekstrana i ologosaharida pomoću imobilisanih sistema Miljković, Miona G., 1983-, 68589833 Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2020
Примена неуронских мрежа у фотоакустичној анализи силицијума n-типа у фреквентном домену Đorđević, Katarina Lj., 1971-, 68493321 Univerzitet u Beogradu  -  Fizički fakultet 2020
Kinetika oslobađanja slabo vodorastvornih aktivnih supstanci iz nosača na bazi poli(metakrilne kiseline), kazeina i lipozoma Marković, Maja, 1989-, 34823783 Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2020
Primena biomimičnih bioreaktora u dizajniranju i karakterizaciji novih biomaterijala za inženjerstvo tkiva Zvicer, Jovana S., 1986-, 68792073 Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2020
Karakterizacija mehaničkih i fizičko-hemijskih svojstava kompozitnih i glas-jonomernih cemenata Mitrović, Aleksandra, 1985-, 28219495 Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2020
Imobilizacija lakaze za primenu u razgradnji organskih zagađujućih materija Bebić, Jelena, 1975-, 1058151 Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2020
Uticaj hemijskog modifikovanja na strukturu i svojstva jute Ivanovska, Aleksandra, 1988-, 53590281 Univerzitet u Beogradu  -  2020
Optimization of composite horizontal axis wind turbine blade on the basis of fluid-structure interaction analysis: doctoral dissertation Higaeg, Mohamed Abduljawad, 1966-, 64995593 Univerzitet u Beogradu  -  Mašinski fakultet 2020
Numerical study of quantum gases in optical latticies and in synthetic magnetic fields Hudomal, Ana, 1991-, 68498185 Univerzitet u Beogradu  -  Fizički fakultet 2020
Kinetički i fluidni modeli neravnotežnog transporta elektrona u gasovima i tečnostima Simonović, Ilija, 1989-, 68497161 Univerzitet u Beogradu  -  Fizički fakultet 2020
Toplotni komfor tekstilnih materijala u dinamičkim uslovima Novaković, Milada, 1969-, 53700105 Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2020
Synthesis and characterization of novel adsorbents and catalysts based on natural zeolite, applicable in use of biomass: doctoral disertation Pavlović, Jelena, 1988-, 23935591 Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2020
Топлотне перформансе и пад притиска код цевног размењивача топлоте са завојним ребрима и троугластим распоредом цеви Mihailović, Miloš, 1980-, 61719049 Univerzitet u Beogradu  -  Mašinski fakultet 2020
Proboj i osobine neravnotežnih DC pražnjenja na niskom pritisku u parama tečnosti Marjanović, Jelena D., 1983-, 68494857 Univerzitet u Beogradu  -  Fizički fakultet 2020
Развој модела стручног усавршавања инжењера одржавања за стицање европског сертификата Filipović, Srđan, 1972-, 64672265 Univerzitet u Beogradu  -  Mašinski fakultet 2020
Dinamika strujanja tečnosti i čestica u reaktorima sa oscilatornim tokom i primena na biohemijsku reakciju uz upotrebu imobilisanih enzima Slavnić, Danijela S., 1981-, 68588809 Univerzitet u Beogradu  -  Tehnološko-metalurški fakultet 2020
Српска државна стража: 1942-1944. Stambolija, Nebojša, 1982-, 15428199 Univerzitet u Beogradu  -  Filozofski fakultet 2020
Дискурси о крају света у медијској култури Milin Perković, Snežana, 1980-, 68341769 Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet političkih nauka 2020
Моделовање тектонских помјерања и квантификације деформација земљине коре коришћењем GNSS технологије Tucikešić, Sanja S., 1981-, 35745895 Univerzitet u Beogradu  -  Građevinski fakultet 2020
Strukturna i optička svojstva plazmonskih nanočestica srebra dobijenih jonskim bombardovanjem monokristalnog silicijuma Modrić-Šahbazović, Almedina, 1985-, 68496649 Univerzitet u Beogradu  -  Fizički fakultet 2020
Геоеколошко вредновање Рамсарских подручја у функцији одрживог развоја локалних заједница у Србији Jojić Glavonjić, Tamara, 1979-, 3915623 Univerzitet u Beogradu  -  Geografski fakultet 2020
Ekonomski i društveni značaj životinja u vinčanskim naseljima u Pomoravlju Dimitrijević, Ivana B., 1982-, 51241737 Univerzitet u Beogradu  -  Filozofski fakultet 2020
Reforma službi bezbednosti u Srbiji 2000-2017 Petrović, Predrag, G. 1976-, 7812711 Univerzitet u Beogradu  -  Fakultet političkih nauka 2021